Beszámolók és közhasznúsági mellékletek
Pályázatok
Beszámoló a SZJA 1 % felajánlás felhasználásáról
MBE Filadelfia Alapítvány

Az MBE Filadelfia Alapítvány - az 1996-ban alapított FAMISZ jogutódjaként - 2004. óta működik kiskőrösi székhellyel, mint közhasznú szervezet.

 

Régi célja a magyar baptisták missziói és szeretetszolgálati tevékenységével elsősorban a gyülekezetek által gyengén ellátott vagy ellátatlan területeken a keresztény missziós programokat terjessze, elősegítése.

 

Az Alapítvány szociális tevékenységet is folytat. Céljául és feladatául tűzte ki a családsegítést, az időskorúak gondozását. Tevékenykedik a nevelés és oktatás, ismeretterjesztés, képességfejlesztés terén. Kulturális tevékenysége kiterjed a tömegkommunikáció, művészeti tevékenység, kulturális örökség megőrzése, népművészet, hagyományőrzés, kisebbségi, nemzetiségi kultúra ápolására, továbbá a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, a határon túli magyarsággal kapcsolatos feladatokra.

 

Az Alapítvány céljait szolgáló másodlagos tevékenységek között biztosítja munkatársak foglalkoztatását, képzését és továbbképzését, továbbá elősegíti a missziói szemlélet kialakulását, hitébresztő irodalom fejlődését, szorgalmazza szöveges nyomtatványok, zenés műsorok szerkesztését és kiadását; mindezzel a média eszközeivel nemes és értékes információkat juttat el a magyar társadalomhoz; ezen kívül szükség szerint missziói és szeretetszolgálati épületeket létesít, fenntart és üzemeltet.

 

Az Alapítvány képviseletét a Kuratórium elnöke Tóth László, vagy alelnöke, Opauszki György  önállóan, az Alapítvány működésével kapcsolatos minden ügyre kiterjedően látja el.

Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

Az Alapítvány nyitott. Csatlakozhatnak mindazok a magyar és külföldi természetes és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok, akik céljai eléréséhez vagyonrendeléssel hozzájárulnak.

 

2010-es évben is folytatja a MBE Filadelfia Alapítvány az Alapító okiratában megfogalmazott célkitűzéseit: Többek között:

- A Gyermekhét megszervezése, szorosan a Kiskőrösi Baptista Gyülekezet tagjaival együttműködve, helyszíne a Filadelfia Idősek Otthona,

- Mai ige c. kiadvány terjesztése és anyagi támogatása,

- Egyház Zenei Tábor szervezése.

 

Segítse Ön is személyi jövedelemadója 1 %-ával Alapítványunk célkitűzéseit, melyet köszönettel fogadunk.

Adószámunk: 18075429-1-03, bankszámlaszámunk: 52500075-11021838 Rónasági Takarékszövetkezet

 

Testvéri szeretettel:

Tóth László a Kuratórium elnöke

 

A 2009-es közhasznúsági jelentés megtekintéséhez kattintson ide!

 

 

E-mail | Oldaltérkép | Kezdőoldal | Kedvencek közé Pannon Set